Jak nám fakturovat?

Vážíme si toho, že pro nás pracujete. A neskutečnou radost nám udělá, pokud nám dodáte své faktury správně vyplněné, neboť neskutečnou radost udělá zase Vám jejich úhrada, výsledkem čehož bude obrovské množstí radosti na všech stranách, láska a celková harmonie vesmíru. Nicméně abychom dospěli k tomuto stavu, bude potřeba pár minut vašeho času, který zcela jistě velmi rádi věnujete tvorbě dokonalé faktury:

 • Název dokladu - zdá se to být prosté, ale není. Jak se to má jmenovat?
  • Plátci DPH - použijí název dokladu "Faktura - daňový doklad" - tady je to většinou OK.
  • Neplátci DPH - zde je pozorovatelná tendence, že i neplátci DPH se snaží z nějakého záhadného důvodu psát na fakturu "daňový doklad", ale je to vyloženě chyba. Neplátci na doklad uvádění pouze "Faktura".
 • Odběratel - vyplnit pečlivě. Fakturační údaje společnosti Massimo FIlippi najede dole v patičce této stránky. V případě fakturace na jiné firmy určitě víte, na koho fakturovat, případně neváhejte náhlednout na portál justice.cz.
 • Období - pokud se jedná o práci za dané obdobní, např. za měsíc (tedy ne fakturace za celou zakázku), musí být toto období na faktuře uedeno. Nemusí to být u každé zakázky, stačí jednou nahoře.
 • Zakázky - každá zakázka na jedné řádce, uvést JobNr a název zakázky.
 • Typ práce - buď celkově za celou fakturu, nebo per zakázka. Z faktury musí být pro úřady jasné, co bylo plněním, tedy uvést např. Grafické práce, DTP, Design apod. Nestačí uvést název zakázky, není z toho jasné, co jste dělali.
 • Množství a jednotky - pokud fakturujete strávený čas, potřebujeme, aby na každé řádce bylo vše srozumitelně rozepsáno - tedy množství, jednotky, cena za jednotkou a celkový součet. Tedy například:
  100 hod, 50 Kč/hod, celkem 5000 Kč. Odpracované hodiny zaokrouhlujte na celá čísla, od 0,1 hod (včetně) směrem nahoru, pod 0,1 hod směrem dolů.
 • Formát - fakturu posílejte vždy ve formátu PDF. Pokud to váš program umožňuje, pošlete fakturu i ve formátu ISDOC společně s PDF, Hanka to ocení! (ISDOC umí například Fakturoid).
  • Fakturoid - export do formátu ISDOC: Faktury / Export / Export do souboru: ISDOC / Za období (vybrat) / Pro klienty (vybrat) / Exportovat

Fakturu si před odesláním ještě jednou pečlivě zkontrolujte a poté pošlete na e-mail fakturace@mfcc.cz